Σκοπός Σωματείου

Σκοπός Σωματείου

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάδειξη, διάδοση και προστασία της τέχνης του Θεάτρου Σκιών. Προς τούτο, το Σωματείο μας επιδιώκει την καλλιέργεια της επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών, το σεβασμό της τέχνης και της ιστορίας της μέσω της άρτιας παρουσίασής της, το σεβασμό προς το κοινό και ιδιαίτερα προς τους θεατές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Για την εξασφάλιση των ανωτέρω παρεμποδίζει και καταδικάζει με κάθε νόμιμο τρόπο την προσβολή της τέχνης και της ιστορίας της, από τον οποιοδήποτε.
Μέλημα του Σωματείου αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία Σχολής Θεάτρου Σκιών, που θεωρείται απαραίτητη για τη συνέχιση της παράδοσης μέσω της εκπαίδευσης νέων Καραγκιοζοπαικτών, καθώς και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάρτιση νέων που ενδιαφέρονται για την τέχνη του Καραγκιόζη σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.
Επίσης στοχεύει στην ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης και Μουσείου μέσω του οποίου θα αναδειχθεί το λαογραφικό υλικό των παλαιοτέρων και νεοτέρων Καραγκιοζοπαικτών.
Επιδιώκει, δε, πάντα τη συμμετοχή του Καραγκιόζη σε όλες τις λαογραφικές, τουριστικές εκδηλώσεις που γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Τουρισμού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς και τη σύμπραξή του στα Πολιτιστικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος, εργάζεται για τη συγκέντρωση και συσπείρωση όλων των φίλων του Καραγκιόζη, καθώς και όσων αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα έχουν συμβάλλει, αλλά και επιθυμούν να συμβάλλουν στη προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης της λαϊκής τέχνης του Θεάτρου Σκιών.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους