Εργασιακό καθεστώς καλλιτεχνών – Απαντήσεις και συμβουλές από τον πρόεδρο Αντώνη Παντιώρα

Εργασιακό καθεστώς καλλιτεχνών – Απαντήσεις και συμβουλές από τον πρόεδρο Αντώνη Παντιώρα