Επικοινωνία

Πληροφορίες

EMAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τζώρτζ 6, Αθήνα 106 77

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνιος Παντιώρας

antonispantiorass@gmail.com

6937370709

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος (Τάκης) Κωστιδάκης

takis.kostidakis@gmail.com

6942013881

Επικοινωνήστε